Spotkania z CREDO

Rozpoczęliśmy cykl spotkań dotyczących – CREDO – serdecznie zapraszamy tych, którzy chcą pogłębić wyznanie wiary i zacząć odmawiać je głębiej !!!
 th7n5wyufu
.
Terminy spotkań:
06.01 – Wprowadzenie do tematu
19.01 – Credo i wiara
03.02 – Bóg Ojciec Jezusa Chrystusa
16.02 – Ojciec stwarza w Synu i dla Syna
03.03 – Pierwszy opis stworzenia
13.04 – Świadectwo sztuki o Bogu Stwórcy
28.04 – Słowo i materia
11.05 – Człowiek teurgiem stworzenia
26.05 – Od materii do oblicza
08.06 – Drugi opis stworzenia
.
To jest droga kontemplacji życiodajnych prawd wiary w historii świętych i sztuce sakralnej.