Loteria 2019

W niedzielę 8 września 2019 r. GUiCH zorganizowała loterię fantową, w której każdy los wygrywał!!!
Po każdej Mszy św. można było znaleźć nas w bocznej nawie kościoła. Była to okazja do promocji Grupy, a także wsparcia ewangelizacji, którą podejmujemy w ciągu całego roku.