Spotkania

PAŹDZIERNIK 2021

Tematem spotkania w październiku był sakrament pokuty i pojednania. Filmy, katecheza, doświadczenie oraz różne dynamiki miały na celu przybliżyć młodzieży istotę tego sakramentu, jego znaczenie dla naszego życia doczesnego i wiecznego.