Rok 2020/2021

W związku ze wskazaniami KEP związanymi ze stanem pandemii koronawirusa COVID19 wszystkie pozostałe spotkania w kolejnych miesiącach zostały odwołane.
.

PAŹDZIERNIK 2020

Pierwszy piątek miesiąca i pierwsze spotkanie dotyczące Eucharystii. Czy wiem, co znaczą gesty, które wykonuję i słowa, które wypowiadam w czasie Mszy św.? Czy wiem jak się zachować? Jaka jest moja postawa gdy klęczę i stoję? Czy wiem, co dzieje się na ołtarzu? To największy z cudów. Warto zgłębić jej tajemnicę.

.

WRZESIEŃ 2020

Pierwsza Msza Święta dla rodziców uczniów klas VIII, odbyła się 20.09.2020. Rodzice złożyli na niej deklaracje o przystąpieniu do sakramentu bierzmowania ich dzieci. To ważna chwila, kiedy rodzice świadomie i dobrowolnie wyrażają pragnienie przyjęcia przez dzieci świętego sakramentu kościoła.