Spotkania

MARZEC 2019

Na spotkaniu w marcu gościliśmy Siostry Kapucynki Najświętszego Serca Jezusa. Siostry przedstawiły charyzmat swojego Zgromadzenia, którym jest kontemplowanie miłości miłosiernej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz pomoc ubogim, szczególnie dzieciom i młodzieży opuszczonej, a także podzieliły się świadectwem swojego powołania.


Spotkania małych grup w marcu:

Grupa 1         14.03 (czwartek)       godz. 16.30    – sala JPII
Grupa 2         09.03 (sobota)          godz. 16.00   – sala Harcerska
Grupa 3         16.03 (sobota)          godz. 15.00   – sala JPII
Grupa 4         19.03 (wtorek)          godz. 16.30   – sala GUiCH
Grupa 5         07.03 (czwartek)       godz. 16.30   – sala JPII
Grupa 6         06.03 (środa)            godz. 17.00   – sala Harcerska
Grupa 7         03.03 (niedziela)       godz. 10.00   – sala JPII
Grupa 8         10.03 (niedziela)       godz. 15.00  – sala JPII
Grupa 9         06.03 (środa)            godz. 16.15   – sala JPII
Grupa 10       08.03 (piątek)            godz. 16.00   – sala JPII
Grupa 11       02.03 (sobota)           godz. 13.00   – sala JPII
Grupa 12       03.03 (niedziela)        godz. 9.00    – sala GUiCH
Grupa 13       16.03 (sobota)           godz. 15.00   – sala GUiCH
Grupa 14       12.03 (wtorek)           godz. 18.00   – sala JPII
Grupa 16       20.03 (środa)             godz. 17.00   – sala Harcerska
Grupa 17       14.03 (czwartek)        godz. 16.30   – sala Legionowa
Grupa 18       03.03 (niedziela)        godz. 11.00   – sala JPII
Grupa 19       06.03 (środa)             godz. 16.15   – sala Legionowa
Grupa 20       04.03 (poniedziałek)   godz. 17.30   – sala JPII
Grupa 21       20.03 (środa)             godz. 17.00   – sala JPII
Grupa 22       16.03 (sobota)           godz. 11.00   – sala JPII

Grupa karna   30.03 (sobota)   – Msza św. godz. 18.00 po niej spotkanie.
Spotkanie jest dla wszystkich tych, którzy z będą nieobecni na spotkaniach swoich małych grup w marcu. Obecność na spotkaniu jest OBOWIĄZKOWA.

.

LUTY 2019

Spotkanie w lutym wypełniła modlitwa za młodzież. Prosiliśmy Pana, żeby dotknął młodych ludzi łaską Ducha Świętego, aby otworzyli się na przyjęcie Bożych darów i życie nimi.

.

STYCZEŃ 2019

Styczniowe spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania w pierwszy piątek miesiąca poprowadziła Grupa Uwielbienia i Chwały. Tematem głównym była modlitwa charyzmatyczna: do Ducha Świętego i uwielbienia. Podczas wystawienia uwielbialiśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.

Natomiast w niedzielę Chrztu Pańskiego po Mszy Świętej młodzież przeszła we wspólnym marszu głosząc narodzenie Jezusa Chrystusa spod kościoła parafialnego do OCK, gdzie obejrzeliśmy spektakl pt. „Betlejem polskie”. Dziękujemy aktorom Teatru POKOLENIE i wszystkim tym, którzy pomogli zorganizować to spotkanie.

.

GRUDZIEŃ 2018

W grudniu młodzież spotkała się z kolejnym, specjalnie dla nich zaproszonym Gościem, który podzielił się świadectwem swojego życia, jak również odpowiadał na pytania. Dziękujemy panu Tadeuszowi za wszelką życzliwość.

.

LISTOPAD 2018

W listopadzie młodzież spotkała się z osadzonym z opolskiego zakładu karnego. Spotkanie było okazją nie tylko do wysłuchania świadectwa, ale także do zadawania pytań i rozmowy. Dziękujemy ks. Marcinowi i panu Grzegorzowi za nieocenioną pomoc w organizacji tego spotkania.

.

PAŹDZIERNIK 2018

W pierwszy piątek października młodzież uczestniczyła w marszu z różańcem ku czci wielkiego Polaka św. Jana Pawła II i na 100-lecia niepodległości Polski. Ze świecami, w atmosferze modlitwy i zadumy przeszliśmy na cmentarz parafialny. Na koniec wysłuchaliśmy orędzia papieża do młodzieży.

.

WRZESIEŃ 2018

Mszą świętą i wspólną modlitwą młodzieży, koordynatorów i rodziców rozpoczęliśmy dzieło przygotowania do sakramentu bierzmowania. Rozpoczynają się też spotkania w małych grupach.