Porządkowa

Zadaniem diakonii jest przygotowywanie sali do spotkań GUiCH, a także dbanie o ład i porządek po spotkaniach. Wspólnie z diakonią muzyczną czuwa nad uporządkowaniem sprzętu muzycznego po spotkaniu.

Odpowiedzialni: Ania M., Tadeusz, Lidia, Krysia, Ania D., Alina