Parafia

Kurs ewangelizacyjny „GPS” – wrzesień 2018

Przez trzy wrześniowe dni poszukiwaliśmy drogi, sensu życia i relacji. Szliśmy za Słowem Bożym wsłuchani w Ewangelię i nauczania.

 

Kurs ewangelizacyjny „POST” – marzec 2018

POST w Wielkim Poście. Dla szukających i pragnących odnowić relacje z Panem Bogiem był to piękny czas, w którym: próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jakie zadał Jezus Piotrowi „Czy mnie miłujesz”?, oczekiwaliśmy Ojca pełnego miłosierdzia, rozważaliśmy czym jest służba i najważniejsze – trwaliśmy na modlitwie. Każdego dnia spotkanie z Jezusem w Eucharystii oraz modlitwa uwielbienia. W rozważaniach i nauczaniach towarzyszyły nam trzy Anie, którym z serca bardzo dziękujemy, Bóg zapłać.

.

Kurs ewangelizacyjny „IHS – Jezus Zbawiciel człowieka” – wrzesień 2017

CZWARTEK 07.09
JEZUS! To słowo-hasło pierwszego dnia kursu. Nasze spotkanie z Jezusem rozpoczęliśmy od źródła – uroczystej Mszy Świętej. Po niej wysłuchaliśmy nauczania Grzegorza i modliliśmy się modlitwą uwielbienia chwaląc i wysławiając naszego Pana Jezusa Chrystusa.

PIĄTEK 08.09
ZBAWICIEL! Dzisiaj na spotkaniu przyjęliśmy do swojego serca Jezusa, jako naszego Pana i Zbawiciela. Modlitwę poprowadziła Ania, która też głosiła dla nas katechezę. To co najważniejsze dzisiaj, to uwielbienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a wcześniej udział we wspólnej Eucharystii.

SOBOTA 09.09
CZŁOWIEK! Nasz kurs zakończyło nabożeństwo o uzdrowienie i uwolnienie. Był to piękny czas wielu łask. Duch Święty hojne nas obdarowywał.

.

Kurs ewangelizacyjny „BMW – Bliżej, Mocniej, Więcej” – wrzesień 2016

CZWARTEK 08.09       BLIŻEJ – Naszym szczęściem jest być blisko Boga.
Nasz kurs rozpoczęliśmy uroczystą Eucharystią w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza. Tematem przewodnim była bliskość: człowieka przy Bogu i Boga w życiu człowieka. Towarzyszyła nam postać św. Jana – umiłowanego ucznia Chrystusa, który był zawsze blisko swojego Mistrza i Pana, aż po krzyż. Po Mszy św. odbyło się spotkanie z nauczaniem głoszonym przez Anię, którego najważniejszą częścią było uwielbienie Pana Boga i przyjęcie Jego Słowa.


PIĄTEK 09.09
      
MOCNIEJ – Mamy być mocni w wierze. Nawrócić się z pozorów na rzeczywistość.
Drugi dzień kursu, to spotkanie z Panem Jezusem w Eucharystii i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. nauczanie Ani, modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego i piękne, mocne – jak wskazywał temat dnia – uwielbienie żywego Boga obecnego pośród nas.


SOBOTA 10.09
      
WIĘCEJ – Co chcesz, abym ci uczynił? Jezus chce dać nam więcej, chce nas uzdrowić.
Trzeci, ostatni dzień kursu, to także uroczysta Eucharystia, a po niej głęboko przeżyte nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas i Jemu powierzamy owoce. Bóg w nas wierzy!

Niedziela ewangelizacyjna luty 2016

28 lutego 2016 r. podczas Mszy św., na których ksiądz Paweł głosił poruszające homilie, diakonia pantomimy prezentowała obraz pt. WEZWIJ MOJEGO IMIENIA. Pan Bóg przez proroka Jeremiasza zapewnił nas „Wzywaj mnie, a Ja ci odpowiem” (Jr 33,3). Ta prawda wybrzmiała mocno w dzisiejszym Słowie i obrazie.
Po Mszach św. w Wieczerniku animatorzy GUiCH prowadzili spotkania informujące o działalności i posłudze, jaką prowadzi Grupa Uwielbienia i Chwały. Wszystkich szukających Boga zapraszamy na nasze spotkania co dwa tygodnie w sali obok banku PKO.
Pantomima – oglądaj

Kurs ewangelizacyjny „Ewangelia, Proroctwo, Nadzieja – dzisiaj” – wrzesień 2015

W dniach 10-12 września 2015 r. uczestniczyliśmy w kursie ewangelizacyjnym, który organizowaliśmy w naszej parafii. Każdy dzień kursu rozpoczynaliśmy Mszą Świętą, słuchaliśmy katechez, świadectw, i pracowaliśmy w grupach. Nasze spotkania kończyliśmy uwielbieniem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W sobotę przeżywaliśmy także nabożeństwo o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała.

 

Niedziela ewangelizacyjna wrzesień 2015

13 września 2015 r. prowadziliśmy ewangelizację w naszej parafii. Na każdej Mszy Świętej ksiądz Paweł głosił Słowo Boże. Wspierała Go diakonia pantomimy, która zaprezentowała pantomimę MASKI. Popołudniem została odprawiona Msza Święta dla rodziców młodzieży przygotowującej się do bierzmowania, po niej rodzice zostali zaproszeni na spotkanie przy kawie i herbacie w salce parafialnej. Po każdej Mszy Świętej odbywała się loteria fantowa.

Niedziela ewangelizacyjna wrzesień 2014

„Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczebności wojska; prawdziwą siłą jest ta , która pochodzi z Nieba” (1Mch 3, 19). Podjęte dzieło ewangelizacji było zaproszeniem na spotkania Grupy Uwielbienia i Chwały skierowanym do opolskich parafian. 31.08.2014 r. na każdej Mszy świętej diakonia pantomimy przedstawiła pantomimę Jezus – źródło wody żywej. Po zakończeniu Mszy świętej można było uzyskać informacje dotyczące Grupy Uwielbienia oraz wziąć udział w loterii.

 

Koncert ewangelizacyjny wrzesień 2013

21.09.2013 r. Grupa Uwielbienia i Chwały zorganizowała koncert w Parku Miejskim. Koncert przygotowany był z myślą o młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania i ludziach chcących poznać Żywego Boga. Pantomimy, świadectwa, filmy i dużo, dużo muzyki chwalącej i wysławiającej naszego Pana – to główne elementy tego spotkania.