Pantomimy

Jedną z form ewangelizacji jest pantomima. Z założenia jest sztuką, która przybliża prawdy wiary bez użycia słów, a za pomocą gestów, mimiki i odpowiednio dobranej muzyki. Nasza diakonia pantomimy przygotowuje proste scenki, które prezentuje podczas wybranych Mszy Świętych, na rekolekcjach wyjazdowych, na spotkaniach ewangelizacyjnych dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców, w zakładzie karnym. Ta forma ewangelizacji jest dopełnieniem do przepowiadania słowem. Próby diakonii odbywają się w miarę potrzeb tzn. przed planowanym występem. Do diakonii może należeć każdy, kto pragnie zakosztować talentu aktorskiego i czynnie brać udział w ewangelizacji.

Odpowiedzialni: Karolina, Iza, Gabrysia
Pantomimy w wykonaniu naszej diakonii

LIFEHOUSE (kościół) oglądaj

– LIFEHOUSE (OCK) oglądaj

MASKI oglądaj

– ZBYT… oglądaj

– WEZWIJ MOJEGO IMIENIA… oglądaj