pantomimy

Jedną z form ewangelizacji jest pantomima. Z założenia jest sztuką, która przybliża prawdy wiary bez użycia słów, a za pomocą gestów, mimiki i odpowiednio dobranej muzyki. Diakonia pantomimy, która działała w naszej grupie przygotowywała proste scenki, które prezentowała m.in. podczas Mszy Świętych, na rekolekcjach wyjazdowych, na spotkaniach ewangelizacyjnych dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania i ich rodziców, w zakładzie karnym. Ta forma ewangelizacji była dopełnieniem do przepowiadania słowem.

Pantomimy w wykonaniu naszej diakonii

LIFEHOUSE (kościół) oglądaj

– LIFEHOUSE (OCK) oglądaj

MASKI oglądaj

– ZBYT… oglądaj

– WEZWIJ MOJEGO IMIENIA… oglądaj