Ogłoszenia dla rodziców

  1. Do 20.12 do kancelarii rodzice bierzmowanych mają dostarczyć metryki chrztu (tylko tych, którzy byli chrzczeni poza Opolem Lubelskim).
  2. 16.01.2022 – msza św. o godz. 15.00 i spotkanie dla rodziców bierzmowanych.
duch-swiety