Ogłoszenia

06.01.2023 – Pierwszy Piątek Miesiąca

Spowiedź w nawach bocznych od godz. 17.15
Msza Św. godz. 18.00
duch-swiety