Nasze spotkania

07.01.2023 r.

„Iść za Światłem” tak nas prowadziło Słowo i nauczanie Doroty.

.

29.10.2022 r.

Dzisiejsze spotkanie przebiegało drogą Od uzdrowienia do uwielbienia. Nauczanie i modlitwa o uzdrowienie poprzedziły radosne uwielbienia, które było pięknym modlitewnym doświadczeniem.