Msze święte dla rodziców

19.09.2021 r.

Msza święta dla rodziców oficjalnie rozpoczęła tegoroczne przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Rodzice złożyli deklaracje i w ten sposób potwierdzili gotowość przyjęcia tego sakramentu przez ich dzieci. Zatroszczyli się także o oprawę Mszy świętej dając tym samym piękne świadectwo wiary.