Różańcowa

Celem diakonii jest modlitwa za wspólnotę, w jej potrzebach i w intencji konkretnych spraw osób ze wspólnoty. Mamy zeszyt do którego na spotkaniach każdy może wpisać swoją intencję. Dwa razy lub raz w miesiącu diakonia spotyka się i przedstawia Bogu sprawy zapisane w zeszycie jak również wszystkie pozostałe potrzeby wspólnoty. Na naszą modlitwę wybraliśmy modlitwę maryjną – różaniec, a potem nie zapominamy dziękować Bogu za to, że wysłuchuje naszą modlitwę i uwielbiać Go, ponieważ od Niego pochodzi wszelkie dobro i błogosławieństwo. Aby przychodzić na spotkania grupy nie trzeba spełnić żadnych kryteriów. Ważna jest tylko chęć modlenia się w niekiedy trudnych i ważnych sprawach osób z naszej grupy.