Informacje

* 5 kwietnia I – piątek miesiąca spowiedź w bocznych nawach od godziny 17.00, Msza św. o godz. 18.00
W trakcie spowiedzi w nawie głównej kościoła adoracja krzyża.
Po Mszy świętej comiesięczne obowiązkowe spotkanie dla wszystkich kandydatów w kościele.