Formacyjna

Animatorzy posługujący w diakonii formacyjnej podejmują posługi na rzecz całorocznej formacji animatorów. Zajmują się organizowaniem cyklicznych spotkań, których celem jest rozwój duchowy i umocnienie w posłudze animatorów GUiCH.

Odpowiedzialni: Agnieszka M., Ewa O.