ds. posługi bierzmowania

Diakonię tworzą animatorzy oraz koordynatorzy, którzy wspierają księdza odpowiedzialnego w naszej parafii za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania. Podejmują oni posługę podczas spotkań z młodzieżą, Eucharystii oraz innych przedsięwzięć (koncertów ewangelizacyjnych, rekolekcji) organizowanych w ramach duchowego przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.