ds. ewangelizacji

Działalność diakonii, to:

– Posługa ewangelizacji poprzez organizację rekolekcji i wyjazdów.
– Zachęcanie różnych ludzi do modlitwy w intencji ewangelizacji (zaplecze modlitewne).
– Zachęcanie i zapraszanie do uczestnictwa w rekolekcjach ewangelizacyjnych poprzez osobiste rozmowy.
– Zapraszanie na ewangelizację poprzez afisze, ogłoszenia, listy.